Sprog: Dansk

Language: English

Sprache: Deutsch

Lingua: Italiano

Loving Italy facebook

Handels- og lejebetingelser


Loving Italy præstenterer udelukkende vore tilbud om ferieboliger og hotelværelser via vores hjemmeside.

Lejeaftalerne indgås som hovedregel via e-mail, eller i mindre omfang telefonisk.

Hjemmesiden opdateres løbende med nye lejemål.

Forretningsbetingelser

Depositum

Ved bestilling mere end 3 måneder før opholdets start betales et depositum med det samme. Depositums størrelse afhænger at den kontrakt, vi har indgået med den enkelte udlejer og er typisk på 20 %, men kan i enkelte tilfælde være på 30 - 50 % af den samlede pris.

Restbeløb
Restbeløbet betales ca. 8 uger før opholdets start.

Fuld betaling
Ved bestilling mindre end 8 uger før opholdets start betales det fulde beløb for opholdet straks.

Afbestilling
Når depositum er indbetalt kan det ikke tilbagebetales ved eventuel senere afbestilling, idet det dels dækker det tab udlejer måtte have, idet boligen ikke i den reserverede periode har kunnet lejes ud til anden side, og dels dækker vore administrationsomkostninger..

Hvis restbeløbet ikke indbetales rettidigt, går depositum samt retten til opholdet tabt.

Når det fulde beløb for opholdet er betalt, kan beløbet ikke tilbagebetales uanset grunden, idet tidspunktet er så fremskredet, at udlejer ikke har en realistisk mulighed for at udleje til anden side.

Vi anbefaler altid, at kunden forud for bookingen sikrer sig, at vedkommende har en afbestillingsforsikring og en hjemrejseforsikring enten via eget forsikringsselskab eller via forsikringsselskabet Gouda.