Sprog: Dansk

Language: English

Sprache: Deutsch

Lingua: Italiano

Loving Italy facebook

Bilferie


Hvis du skal på bilferie i Italien, skal du være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at sætte dig ind i færdselsreglerne.

Her er et udpluk af de vigtigste regler:

Alarm

Politi, brandvæsen og ambulance tilkaldes via fællesnummeret 112.
Ambulance kan tilkaldes via 118
Politi tilkaldes direkte via 113
Brandvæsen tilkaldes via 115

Vejhjælp
Det er en god ide at medbringe telefonnummeret til SOS, rødt kort fra din bilforsikring eller at downloade SOS appen, hvis du er kaskoforsikret.
Hvis du ikke har vejhjælp via din kaskoforsikring kan du tilkalde den italienske bilklub ACI på +39 800 116 800, der kan hjælpe mod betaling.

Hastighedsgrænser
50 km i byzonen.
Personbiler, motorcykler over 150 cc og autocampere under 3500 kg: 90/110 km på landevej og 130 km på motorvej
Personbil med campingvogn 70 km på landevej og 80 km på motorvej
For chauffører, der har haft kørekort i mindre en 3 år, gælder 90 km/t på landevej og 100 km/t på motorvej

Vejafgifter
Der betales vejafgifter på en del motorveje i Italien. Beløbets størrelse afhænger af flere forhold blandt andet, hvor langt du har kørt. Du kan betale med kort eller kontanter. Læs evt. mere på Autobahn.com
 

Kørsel med gods bagpå bilen f.eks. Cykler
Godset må ikke overstige 30 % af køretøjets længe.
Du skal have et rød- og hvidstribet advarselsskilt på 50 X 50 cm bagpå. Det kan købes på servicestationer og i butikker med autoudstyr.

Parkering
I bebyggede områder, må du som udgangspunkt parkere i højre side, dog må du parkere i begge sider af vejen i ensrettede gader. 
I bycentrum er der i de større byer parkeringszoner, markeret med vejskilte, og her skal du betale for parkeringen.
I områder med tidsbegrænset parkering, er der ofte blå striber, der angiver, at der skal købes billet i billetautomat.

Autostole
Hvis du kører i din danske bil, gælder de danske regler.
Lejer du bil i Italien, skal børn på op til 9 kg, sidde i bagudvendt autostol. 
Børn op til 36 kg. Og under 150 cm skal sidde i autostol eller på selepude.

Mobiltelefon
Her gælder de samme regler som i Danmark.

Rygning i bilen
Det er forbudt at ryge i bilen, hvis der er gravide og mindreårige i bilen, og overtrædelse af forbuddet udløser en bøde

Miljøzoner
Flere byer har indført miljøzoner, hvilket betyder, at der er kørselsforbud med mindre, du har et miljømærkat. I disse zoner må du ofte kun køre, hvis du bor i området, hvis du har et specielt ærinde og evt. i et bestemt tidsrum. Zonerne kaldes ZTL eller Zona a Traffico Limitato. Overtrædelse af reglerne medfører bøde.

Bøder
Hvis du skulle være så uheldig at få en bøde, så kan politiet opkræve en delvis betaling af bøden med det samme. 
Du kan også opleve at en evt. bøde for overtrædelse af færdselsloven kan blive sendt op til flere år efter forseelsen. Læs evt. mere i artiklen i Finans via dette link: Bøderegn fra Italiens myndigheder rammer danske bilister (finans.dk)